Büyük araçların giremediği yerlerde nasıl Fore Kazık sistemi uygulanabilir?

Zemin iyileştirme ve iksa uygulamalarında öne çıkan; ortalama 30cm çapıındaki Mini Kazık metodu ile yüksek performans almak mümkündür.

mini fore kazik

Zemin iyileştirme çalışmaları yakın zamana kadar sadece araçların ulaşabildiği alanlarda ve arazi şartlarında uygulanabiliyordu. Ağır tonaja sahip, genişliği ve yüksekliği fazla olan, hareket kavbiliyetleri kısıtlı ve nispeten ulaşaılabilir arazilerde çalışmaya uygun bu araçların erişemediği arazi şartlarında ise Fore Kazık uygulaması külfetli ve bir o kadar da riskli oluyordu.

Teknikler ve araçların gelişimi sayesinde; ufak ölçekli ve tasarım olarak daha extreme (sıra dışı) şartlarda çalışabilen makineler sayesinde imkansız sayılabilecek arazi şartlarında da (engebeli, dar, alçak geçiş noktaları olan yerlerde) artık Fore Kazık uygulamaları mümkün olmaktadır.

 

Galeri
  • 40
  • 68
  • 69
  • 70