Sağlam Zemin Nedir ?

Zfore kazikemin yapısı; zemini oluşturan tanelerin büyüklüklerine göre genelde 4 ana gruba ayrılır. Bunları en küçükten en büyüğe doğru olacak şekilde sıralarsak: kil, silt, kum ve çakıl bu dört ana yapıyı oluşturur.

Zeminler ise iri taneli kum ve/veya çakıl içeren zeminler, ince taneli silt ve/veya kil içeren zeminler şeklinde de iki kategoride tanımlama yapılır.

Bu bilgiler ışığında binanın ya da yapıların ağırlığını sert zemine ulaştırmak, binayı sağlam ve terazisi düz olarak kalmasını sağlamak için temel teknolojileri devreye girmektedir.

Fore Kazık Nedir?

Yapının temeli özel hesaplamalar sonucunda belirlenen projeye göre sert zemine ulaştırılmalıdır. Zemin sıvılaşması olan, heyelan bölgeleri, bataklık, su (göl, deniz, akarsu) veya yumuşak zeminlerde ise bina ya da yapı oluşturmak imkansız ya da aşırı derecede risklidir. Bu riskleri önlemek için temel yapısını oluşturmadan önce kazıklar ve destekleyici kolonlar hazırlanarak sert zemine ulaşılır.

fore kazik nedir
Galeri
 • 22
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 86
 • 88
 • 94
 • 96
 • 97
 • 99
Sık Sorulan Sorular
 • Fore kazık demirsiz olur mu? Fore kazık kaç metre iner? Fore kazık kaç metre derinlikte?

  Fore Kazık demirsiz olmaz. Özel alaşımlı ya da projede belirtilen tipte demir kullanılır. Derinlik olarak 5 ila 250metre arasında kullanılır. Normal aralık ise 5 - 50 metre arasındadır.

 • Fore kazık depreme dayanıklı mı?

  Evet. Yapıların denge ve ağırlık noktaları alt taraftadır. Temel bu nedenle tüm yükü dengelemekle mükelleftir. Deprem anında, fore kazık yapısı ağırlık merkezi olan binanın alt tarafında olduğu için binanın düşey konumda kalmasına yardımcı olur ve binayı/yapıyı terazide tutar..Eski nesil temellerle karşılaştırıldığında; binanın savrulma ve hasar alma riskleri ortadan kalkmış olur.

 • Fore Kazık nedir nerelerde kullanılır?

  İnşaat sektöründe kullanılan bir tekniktir. Fore Kazık son teknoloji ürünü olan bir temel güçlendirme metodudur. Zemini yapılaşmaya uygun olmayan alanlarda yapı veya bina için temel oluşturmak amacıyla kullanılır.